WEZWANIA

Wezwanie nr 5

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 7.12.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej SNG) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Zwiń ^

Wezwanie nr 4

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 19.11.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej SNG) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zwiń ^

Wezwanie nr 3

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 5.11.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej SNG) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zwiń ^

Wezwanie nr 2

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 21.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej SNG) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zwiń ^

Wezwanie nr 1

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 30.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej SNG) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zwiń ^