Mając na uwadze transparentność transakcji biznesowych i relacji z Klientami spółka wdrożyła system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO37001:2016. 

Kodeks etyki i antykorupcji Gdanskich Wodociągów S.A.