Formularze do pobrania

Poniżej znajdą Państwo zestawienie spraw i procedur oraz towarzyszące im wzory formularzy (wniosków i dokumentów), w podziale na 4 grupy tematyczne:
1. Wodomierze
2. Usługi eksploatacyjne
3. Płatność / faktura / umowa
4. Przyłącza / sieci wodociągowe

1. Wodomierze
Demontaż i/lub montaż okresowy wodomierzy - zlecenie
Ekspertyza wodomierza głównego - zlecenie
Wymiana wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - zlecenie
Odbiór i plombowanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - zlecenie
Plombowanie wodomierza głównego (uzupełnienie zerwanej plomby) - zlecenie
Wydawanie warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody - wniosek
Wydawanie warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego - wniosek
Wykonanie (montaż) zestawu: wodomierz główny i/lub wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej - zlecenie
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego - zlecenie
Wynajęcie nastawy hydrantowej/wodomierza hydrantowego - wniosek

2. Usługi eksploatacyjne
Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej - zlecenie
Czyszczenie studzienek i wpustów deszczowych - zlecenie
Dezynfekcja sieci i zbiorników wody - zlecenie
Dezynfekcja ujęć wody ciągów technologicznych i hydroforów - zlecenie
Dostawa wody beczkowozem - zlecenie
Korkowanie kanału - zlecenie
Lokalizacja miejsca wystąpienia awarii - zlecenie
Monitoring TV - zlecenie
Naprawa wykopowa kanału, naprawa studni kanalizacyjnej - zlecenie
Odtworzenie terenu/nawierzchni po awarii wodociągowej - zlecenie
Płukanie hydropneumatyczne studni głębinowych - zlecenie
Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej - zlecenie
Usunięcia zatoru w kanalizacji sanitarnej - zlecenie
Wykonanie usługi (ogólne) - zlecenie
Zadymianie (sprawdzanie szczelności) - zlecenie
Zamknięcie i otwarcie zasuwy - zlecenie

3. Płatność / faktura / umowa
Duplikat faktury za wodę i/lub ścieki - wniosek
Oświadczenie - oświadczenie
Płatność za wodę i/lub ścieki przez bank - wniosek
Rezygnacja z płatności za wodę i/lub ścieki przez bank - wniosek
Rozłożenie płatności na raty - wniosek
Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wniosek
Zapłata rachunku za wodę i/lub ścieki bez prowizji - wykaz punktów bankowych
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - podmioty gospodarcze
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wspólnoty mieszkaniowe
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni (sprawa spadkowa)
Zmiana danych klienta - wniosek
Zwrot nadpłaty - wniosek

4. Przyłącza / sieci wodociągowe
Kontrola ciśnienia - zlecenie
Likwidacja przyłącza - zlecenie
Likwidacja włączenia do sieci - zlecenie
Lokalizacja trasy przebiegu przyłączy i sieci wodociągowych - zlecenie
Montaż nowej armatury wodociągowej (zasuwy i hydranty) - zlecenie
Odmrażanie instalacji wodociągowej - zlecenie
Pomiar ciśnienia w instalacjach, przyłączach i sieciach wodociągowych - zlecenie
Płukanie sieci wodne i/lub hydropneumatyczne - zlecenie
Pomiary wydajności hydrantów - zlecenie
Pomiary wydajności przyłączy - zlecenie
Usunięcie awarii wodociągowej bez odtworzenia nawierzchni - zlecenie
Usunięcie awarii wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni - zlecenie
Uzgodnienie dokumentacji technicznej - zlecenie
Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci - zlecenie
Zgłoszenie przystąpienia do wykonywania prac (Zgłoszenie robót) - zgłoszenie
Wykonanie wcinki (włączenie do sieci wodociągowej) - zlecenie
Wyłączenie magistrali - zlecenie
Wyłączenie, włączenie, nawodnienie, płukanie sieci wodociągowej - zlecenie
Wymiana armatury wodociągowej - zlecenie

Oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości