Jakość wody
Warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Określono w nim wymagania dla 5 wskaźników mikrobiologicznych i 54 parametrów lub grup parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i radiologicznych.
Cała woda, podawana mieszkańcom Gdańska spełnia wymogi mikrobiologiczne, czyli nie zawiera chorobotwórczych bakterii. Od 2018 100% objętości wody spełnia restrykcyjne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie parametrów fizykochemicznych (w 1992 roku - zaledwie 8%, 2001 - 79,1%, 2004 - 83,6%, 2011 - 99,9%)

Aktualne informacje o jakości wody w Gdańsku

Informacje o jakości ścieków w 2022 r.
Systemy jakości

Spółka Gdańskie Wodociągi szczególną wagę przykłada do zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości usług i dostarczanej wody. Dlatego dbamy o to, aby jakość świadczonych przez nas usług znalazła potwierdzenie w niezależnych instytucjach badawczych i akredytacyjnych, które oceniają nasze działania, dokumentując je stosownymi certyfikatami.