Obowiązujące taryfy

Od 26.02.2024 r., zgodnie z art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  na terenie Miasta Gdańska oraz na obszarze Gminy Miasta Gdynia (dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia), obowiązuje dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Miasto Gdańsk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gdańskie Wodociągi S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku (taryfa składana i wydana dla Saur Neptun Gdańsk S.A.).
Taryfa opłat w Gdańsku

 

Miasto Gdynia

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na obszarze gminy Miasta Gdynia (Dzielnica Gdynia - Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia) dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gdańskie Wodociągi S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku (taryfa składana i wydana dla Saur Neptun Gdańsk S.A.).
Taryfa opłat w Gdyni