Posiadane certyfikaty

Certyfikat  Zintegrowanego Systemu Zarządzania QSE: Quality-Safety-Environment (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001) został przyznany spółce po raz pierwszy 28 kwietnia 2006 i jest on potwierdzeniem zgodności postępowania z wymaganiami wdrożonych norm dotyczących jakości, bezpieczeństwa i środowiska.

W marcu 2021 r. spółka uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania QSE na zgodność postępowania z normami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

System Zarządzania Jakością obejmuje świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie projektowania i rozwoju, uzdatniania i dystrybucji, odbioru i oczyszczania ścieków oraz obsługi klientów.

System Zarządzania Środowiskowego został wdrożony w celu zapewnienia prawidłowego oraz zgodnego z zasadami dbałości o środowisko naturalne postępowania w zakresie procesu ujmowania i uzdatniania  wody oraz procesu oczyszczania ścieków wraz z utylizacją osadów.

System Zarządzania BHP jest potwierdzeniem zaangażowania i wysokiej świadomości firmy w zakresie problematyki BHP. Wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako najskuteczniejszy sposób usystematyzowania działań na rzecz poprawy oraz utrzymania wysokiego poziomu BHP na wszystkich szczeblach organizacyjnych w spółce.


Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

W dniu 28 kwietnia 2006 roku spółka (wówczas pod nazwą SNG S.A.) uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. W latach 2009, 2012 i 2015 spółka pomyślnie przeszła audity recertyfikacyjne zgodności postępowania z wymaganiami norm zarządzania jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem (ISO 14001:2004) i BHP (PN-N 18001:2004). 28 kwietnia 2018 r. spółka uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność postępowania z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, a kolejny w marcu 2021r. jest to certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność postępowania z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. Zakres certyfikatu obejmuje świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie projektowania i rozwoju, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków, obsługi klienta przy zachowaniu wymagań prawnych oraz innych wymagań w zakresie jakości produktu, ochrony środowiska i bhp w Gdańsku oraz ościennych gminach (Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy oraz miasta Gdynia i Sopot). Zakres certyfikacji obejmuje eksploatowane obiekty wodociągowo-kanalizacyjne oraz Oczyszczalnię Ścieków Wschód.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania - wersja polska

Laboratorium

Laboratorium Centralne posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 216 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zastępującą normę europejską PN-EN 45001. Akredytacja PN-EN ISO/IEC 17025 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzanych przez Laboratorium, niezbędnych do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Zakres akredytacji laboratorium badawczego AB 216

System Zarządzania Bezpieczeństwem Wody wg normy ISO 22000

Pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Wody potwierdzający zgodność postępowania z wymogami normy ISO 22000:2005 "Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności" spółka uzyskała 26 października 2010 roku. System ten został wdrożony dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej, którą spółka dostarcza mieszkańcom Gdańska i gmin ościennych. Recertyfikację w tym aspekcie spółka przeszła też w latach 2016, 2019. 

W październiku 2021 r. uzyskano certyfikat zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO 22000:2018. Zakres wdrożonego systemu dotyczy ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej - do granicy odpowiedzialności określonej w umowach z klientami.

Certyfikat 22000:2018