Opłaty za usługi świadczone przez Gdańskie Wodociągi S.A. wraz z tabelą opłat

Przelewy za usługi (z wyłączeniem opłat za wodę i ścieki) należy dokonywać na konto:

Bank PEKAO S.A. II o/Gdańsk
37 1240 1268 1111 0010 2451 6573

W tytule przelewu należy podać:
- w przypadku przedpłaty: nazwę usługi (za którą dokonywana jest wpłata), imię i nazwisko/nazwę firmy, adres
- płatność za fakturę: numer faktury, za którą jest dokonywana płatność.

Usługi techniczne i wynajem sprzętu 2024 r.

Wynajem taboru samochodowego 2024 r.