Aktualne schematy gniazda wodomierzowego

Aktualny schemat gniazda wodomierzowego dla studni betonowej DN 1200 można znaleźć TUTAJ; dla studni z tworzywa TUTAJ. W przypadku wodomierzy o średnicy większej niż DN 40 (kołnierzowych) należy zaprojektować gniazdo wodomierzowe z kształtek łączonych na kołnierze. Przykładowe gniazdo wodomierzowe TUTAJ. Zwiń ^

Montaż i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat usługi GdW w zakresie pierwszego montażu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą oraz odbioru i plombowania przez GdW wodomierza zamontowanego przez Odbiorcę usług.

Montaż (wraz z plombowaniem) wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Gdańskie Wodociągi S.A. odbywa się jedynie na instalacji Odbiorcy usług przygotowanej zgodnie z otrzymanymi warunkami i wykonanej z rur stalowych ocynkowanych, do których jest dostęp.

Wniosek o warunki techniczne na wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej – do pobrania tutaj.

 • Dostawa i montaż wodomierza do DN 20 wraz z wykonaniem gniazda wodomierzowego oraz plombowaniem wynosi ok. 500 zł brutto* (koszt naliczany powykonawczo na podstawie rzeczywistego czasu pracy i zużytych materiałów). 

 • W przypadku chęci wyposażenia wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej w nakładkę do radiowego przekazu – do w/w kosztów ok. 500 zł brutto* doliczany jest koszt nakładki – 251,29 zł brutto*.

 • Podlicznik po montażu przechodzi na własność Odbiorcy usług. Okres gwarancji na prace wykonane przez spółkę wynosi 2 lata.

Zlecenie na  montaż wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Gdańskie Wodociągi S.A. – do pobrania tutaj.


Odbiór i plombowanie (bez montażu) wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej odbywa się dla wodomierzy zamontowanych przez Odbiorcę usług zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Koszt plombowania wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zamontowanego przez Odbiorcę usług – wynosi: 201,23 zł brutto*.

Zlecenie na odbiór i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej – do pobrania tutaj.

* – ceny wg cennika spółki obowiązującego na 2024 r.Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, prosimy o przesłanie: 

 • wypełnionego stosownego wniosku/zlecenia na adres: Gdańskie Wodociągi S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk,

 • lub skanu wypełnionego wniosku/zlecenia na adres e-mail: bok@gdanskiewodociagi.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 58 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – Sprawy techniczne, a następnie tonowo nr 1 - Wodomierze
Zwiń ^

Okresowa wymiana wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat realizacji okresowej wymiany istniejącego wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wodomierz jako urządzenie pomiarowe posiada 5-cio letni okres ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie tego okresu należy odnowić legalizację wodomierza. Jest to niezbędne w celu określenia i potwierdzenia poprawności wskazań danego urządzenia pomiarowego oraz uwzględnieniu jego wskazań w rozliczeniach za wodę bezpowrotnie zużytą. Wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej jest własnością Odbiorcy usług - jego wymiana leży w gestii Odbiorcy usług.

W celu odnowienia legalizacji wodomierza, tj. warunku niezbędnego do ponownego przystąpienia do rozliczeń uwzględniających wskazania podlicznika, należy punkt poboru wody bezpowrotnie zużytej opomiarować wodomierzem z ważną cechą legalizacyjnąAby tego dokonać można:

 1. Przeprowadzić odnowienie legalizacji istniejącego wodomierza, tzn. we własnym zakresie zlecić powtórną legalizację i po legalizacji własnym staraniem powtórnie zainstalować wodomierz z ważną cechą legalizacyjną (tj. z datą produkcji z bieżącego roku),a następnie zgłosić naszej spółce gotowość wodomierza do zaplombowania.
 2. Zakupić nowy wodomierz we własnym zakresie i zainstalować nowy wodomierz z ważną cechą legalizacyjną w miejsce starego (tj. z datą produkcji z bieżącego roku), a następnie zgłosić naszej spółce gotowość wodomierza do zaplombowania.
 3. Skorzystać z kompleksowej usługi świadczonej przez naszą spółkę w zakresie wymiany wodomierza do średnicy DN20 wraz z plombowaniem.

Są to usługi odpłatne, realizowane na podstawie zlecenia Odbiorcy usług. Druk zlecenia - do pobrania tutaj

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą, prosimy o przesłanie:

 • wypełnionego zlecenia na adres:  Gdańskie Wodociągi S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, 

Ponadto, na podstawie Państwa zlecenia, nasza Spółka może (za dodatkową opłatą) zainstalować wodomierz wraz z nakładką radiową umożliwiającą dokonywanie zdalnych odczytów. Dzięki temu rozwiązaniu odczyty wodomierzy będą dokonywane bez konieczności Państwa obecności. Na zleceniu niezbędne jest podanie kodu Odbiorcy oraz numeru telefonu kontaktowego w celu umówienia terminu wykonania usługi.

Informujemy, że usługi są realizowane zgodnie z kolejnością otrzymywanych zleceń.

Informujemy, że ceny za wykonywane usługi są zryczałtowane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień wykonania zlecenia.

Aktualny cennik usług znajdą Państwo na stronie internetowej: Opłaty.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 58 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – Sprawy techniczne, a następnie tonowo nr 1 - Wodomierze.

Zwiń ^

Druk zlecenia na montaż/wymianę/odbiór i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Zlecenie na montaż/wymianę/odbiór i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej – do pobrania tutaj. Zwiń ^

Wynajęcie nastawy hydrantowej / wodomierza hydrantowego

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat usługi GdW w zakresie wynajęcia nastawy hydrantowej / wodomierza hydrantowego.

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat usługi GdW w zakresie wynajęcia nastawy hydrantowej / wodomierza hydrantowego.


W celu wypożyczenia urządzenia pomiarowego na hydrant miejski niezbędne jest wypełnienie "wniosku o wynajęcie urządzenia pomiarowego na hydrant miejski" - do pobrania tutaj.
Wniosek należy przesłać na adres bok@gdanskiewodociagi.pl

Aktualne warunki wynajmu urządzenia pomiarowego obowiązujące od dnia 01.01.2024 r. - do pobrania tutaj

Prosimy o zapoznanie się z ww. warunkami wynajmu obowiązującymi od dnia 01.01.2024 r.
Zwracamy uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania warunków podłączenia i korzystania z hydrantów miejskich.


Za usługę wynajęcia urządzenia, zgodnie z cennikiem usług GdW S.A., pobiera się następujące opłaty:
 • Za identyfikację hydrantu i sprawdzenie stanu technicznego: 247,80  zł + VAT
Za wynajęcie urządzenia:
 • Do 14 dni kalendarzowych: 56,40  zł + VAT
 • Za każdy dzień kalendarzowy powyżej 14 dni: 13,40  zł + VAT
Za przekroczenie terminu wynajęcia:
 • Za każdy dzień kalendarzowy 25,50  zł + VAT

Po otrzymaniu wypełnionego "wniosku o wynajęcie urządzenia pomiarowego na hydrant miejski" wskażemy hydrant w najdogodniejszej lokalizacji.

Następnie, po akceptacji przez Państwo ww. lokalizacji, prześlemy zlecenie wynajmu urządzenia, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną, należy przesłać na adres
bok@gdanskiewodociagi.pl

Przed odbiorem wodomierza należy wpłacić kaucję na podany nr konta - 37 1240 1268 1111 0010 2451 6573 - w kwocie 4 000,00 zł* - brutto
tytuł przelewu: kaucja za wynajem wodomierza hydrantowego / nastawy hydrantowej z wodomierzem

Urządzenie będzie można odebrać w siedzibie GdW przy ul. Wałowej 46 w Gdańsku po okazaniu lub przesłaniu
zwrotnym e-mailem potwierdzenia wpłaty kaucji lub po dokonaniu wpłaty gotówkowej w kasie GdW - w godz. 8.00-14.00

Odbiór oraz zwrot urządzenia odbywa się w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu terminu w ramach wyżej wyznaczonych godzin.

* – ceny wg cennika spółki obowiązującego na 2024 r.
Zwiń ^