Wyszukaj w Co Gdzie Kiedy Załatwić

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – odbiorcy indywidualni*

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – odbiorcy indywidualni*

Kontakt

Tel.:58 301 30 91

Fax:58 325 27 76

e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

Wstępny czas realizacji obsługi

do 14 dni

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy); Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza; Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba)

Pliki do pobrania

Zwiń ^

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków – indywidualni / sprawa spadkowa*

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków – indywidualni / sprawa spadkowa*

Kontakt

Tel.:58 301 30 91

Fax:58 325 27 76

e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

Wstępny czas realizacji obsługi

do 14 dni

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

Akt zgonu dotychczasowego odbiorcy usług; Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba)

Pliki do pobrania

Zwiń ^

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – podmioty gospodarcze

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – podmioty gospodarcze

Wymagane dokumenty:
Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy);
Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza;
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba);
Dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej;
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP;
Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego Regon

Kontakt

Tel.:58 301 30 91

Fax:58 325 27 76

e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

Wstępny czas realizacji obsługi

do 14 dni

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

Zestaw wymaganych dokumentów znajduje się powyżej

Pliki do pobrania

Zwiń ^

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – wspólnoty mieszkaniowe

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – wspólnoty mieszkaniowe

Wymagane dokumenty:
1. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu i powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
2. Umowa o Zarząd z wyszczególnieniem osób reprezentujących Wspólnotę Mieszkaniową z adresami zamieszkania
3. Umowa o administrowanie nieruchomością
4. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
6. Protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości wspólnej ze stanem wodomierza

Kontakt

Tel.:58 301 30 91

Fax:58 325 27 76

e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

Wstępny czas realizacji obsługi

do 14 dni

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

Wykaz wymaganych dokumentów powyżej

Pliki do pobrania

Zwiń ^

*Umowy zawierane na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa (odbiorcy indywidualni) - Gdańsk

Ważne informacje i dokumenty do pobrania

1. Informacja dla Odbiorców Usług zawierających umowy na odległość i poza lokalem

2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska
   
3. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

4. Wyciąg z zestawienia opłat za usługi wykonywane przez GdW w 2023 r.

5. Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

6. Oświadczenie - żądanie wykonywania usługi

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

8. Oświadczenie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).

Kontakt

Tel.:58 301 30 91

Fax:58 325 27 76

e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

Wstępny czas realizacji obsługi

do 14 dni

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

Wykaz wymaganych dokumentów powyżej

Pliki do pobrania

  Zwiń ^

  *Umowy zawierane na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa (odbiorcy indywidualni) - Gdynia

  Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

  Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

  Kontakt

  Tel.:58 301 30 91

  Fax:58 325 27 76

  e-mail:bok@gdanskiewodociagi.pl

  Wstępny czas realizacji obsługi

  do 14 dni

  Dokumenty niezbędne do wykonania usługi

  Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza (w przypadku przekazania nieruchomości nowemu odbiorcy)

  Zwiń ^