Zarząd Gdańskie Wodociągi S.A.Jacek Kieloch
Prezes ZarząduMagdalena Rusakiewicz
Wiceprezes ZarząduDariusz Słodkowski
Wiceprezes Zarządu
Dyrekcja


Stanisław Mikołajski
Dyrektor Generalny ds. EksploatacjiDanuta Jarzembowska
Dyrektor ds. Finansowo-Operacyjnych


Marcin Bobrowski
Dyrektor ds. Eksploatacji


Mirosław Lewandowski
Dyrektor ds. Technicznych


Rada Nadzorcza
  • Izabela Kuś - Przewodnicząca Rady
  • Iwona Bierut
  • Danuta Janczarek
  • Magdalena Mistat
  • Krzysztof Kochanowski
  • Piotr Kryszewski
  • Paweł Orłowski